Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Allgon AB

Allgon AB

Allgon AB
Kronoborgsgränd 7
164 46 Kista

Hemsida:

allgon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Allgons specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Deras globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna. Allgon AB hette tidigare Smarteq AB.

Teckningsperiod:

21 juni 2018 - 9 juli 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

126,7 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 juni 2018

Värdering:

105,6 Mkr pre-money, exkl eventuella optioner och andra tillkommande emissioner.

Villkor:

Företrädesrätt 6:5. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd B-aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) B-aktier i företrädesemissionen

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2018-06-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss