Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Allenex AB

Allenex AB
Franzéngatan 5
11251 Stockholm

Hemsida:

www.allenex.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Allenex verksamhet är främst inriktad mot den affärsdrivande transplantationsverksamheten med pro­duktbolagen AbSorber och Olerup SSP samt sälj- och distributionsbolagen Olerup Inc. och Olerup GmbH som alla ingår i koncernen. Allenex AB hette tidigare Linkmed AB.

Teckningsperiod:

19 maj 2009 - 2 juni 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

91,3 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

14 maj 2009

Värdering:

Pre-money 109,5 Mkr och post money 200,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:6. Varje befintlig aktie i LinkMed berättigar till fem (5) Teckningsrätter. Sex (6) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Ny Aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2009-05-22

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss