Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alimak Group AB

Alimak Group AB

Alimak Group AB
Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm

Hemsida:

www.alimakgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alimak erbjuder säkra och effektiva vertikala transportlösningar till kunder inom byggindustrin och andra branscher.

Teckningsperiod:

17 mars 2017 - 31 mars 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

791 Mkr

Teckningskurs:

73 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2017

Värdering:

3 164 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. De som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Alimak kommer erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Alimak. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Apolus Holding AB, som står under bestämmande inflytande från Triton, samt Lannebo Fonder, Swedbank Robur Fonder och York Capital Management, som tillsammans kontrollerar cirka 60 % av utestående kapital och röster i Alimak, har indikerat sin avsikt att teckna sig för sina respektive aktier i emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss