Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aino Health AB

Aino Health AB

Aino Health AB
Klostergatan 3 E
222 22 Lund

Hemsida:

ainohealth.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Aino Health har utvecklat en process som utgör ett verktyg för att hantera hälsa och reducera sjukskrivningar för företag med minst 100 anställda.

Teckningsperiod:

10 september 2018 - 26 september 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,6 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

3,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 september 2018

Värdering:

18,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fyra (4) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

I händelse av stort intresse kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionen med upp till ytterligare maximalt ca 5 MSEK i form av en kompletterande riktad emission till strategiska investerare, för att ersätta garanter som önskar kvitta sin ersättning mot nyemitterade units, samt övriga kvittningar.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 5,95 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 november 2019 – 29 november 2019.

Uppdaterat: 2018-09-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss