Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB
Parkvägen 4 B
17124 Solna

Hemsida:

www.aikfotboll.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB bedriver också U-21 verksamhet för herrar i samarbetsklubben Väsby United, som spelar i Superettan.

Teckningsperiod:

19 januari 2011 - 2 februari 2011

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

20,2 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 januari 2011

Värdering:

Pre-money 12,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 8:5. Innehavare av aktier på avstämningsdagen erhåller för varje 1 befintlig aktie 8 teckningsrätter. 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie av samma slag.

Post:

Övrigt:

Ägare som representerar 15,5 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns AIK Fotbollsförening samt de styrelseledamöter och ledande befattningshavare i AIK som innehar aktier. Ingen ersättning utgår till aktieägare som lämnat teckningsförbindelse. Aktier som tecknas utan primär företrädesrätt skall tecknas på separat teckningslista senast den 2 februari 2011 eller den senare tidpunkt styrelsen bestämmer. Betalning för aktier som tecknats utan primär företrädesrätt skall ske kontant i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss