Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aha World AB

Aha World AB

Aha World AB
Smedsgränd 2 B
753 20 Uppsala

Hemsida:

www.ahaworld.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aha World är ett spelföretag med online-bingo och online-casino.

Teckningsperiod:

24 maj 2019 - 11 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

69,5 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 maj 2019

Värdering:

27,8 Mkr pre-money, exkl andra emissioner.

Villkor:

Företrädesrätt 5:2. Varje befintlig aktie berättigar till fem (5) teckningsrätter. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en ny (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till minst ca 46 MSEK, motsvarande ca 67 procent, genom dels teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB om sammanlagt ca 8 MSEK och därtill genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium uppgående till sammanlagt ca 38 MSEK.

Uppdaterat: 2019-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss