Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aha World AB

Aha World AB

Aha World AB
Smedsgränd 2 B
753 20 Uppsala

Hemsida:

www.ahaworld.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aha World är ett spelföretag med online-bingo och online-casino.

Teckningsperiod:

9 mars 2017 - 23 mars 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

14,6 MKr

Teckningskurs:

2,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 mars 2017

Värdering:

36,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje aktie i ahaWorld som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i ahaWorld.

Post:

Övrigt:

Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 11,6 MSEK, motsvarande ca 80 procent av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss