Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aha World AB

Aha World AB

Aha World AB
Smedsgränd 2 B
753 20 Uppsala

Hemsida:

www.ahaworld.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Aha World är ett spelföretag med online-bingo och online-casino.

Teckningsperiod:

19 maj 2014 - 4 juni 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

7,70 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

34,5 Mkr pre-money.

Villkor:

En bred spridning på ägandet prioriteras. För 4 Mkr av emissionen så har dock Aggregate Media Fund VI KB prioritet via sin tteckningsförbindelse.

Post:

Valfritt antal, dock minimum 600 aktier.

Övrigt:

Emissionen är äkerhetsställd till 100 procent genom garantier av befintliga ägare samt teckningsförbindelse.

Aha World noteras på Aktietorget den 18 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss