Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agrokultura AB

Agrokultura AB

Agrokultura AB
Birger Jarlsgatan 32 B
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.agrokultura.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Agrokultura AB hette tidigare Alpcot Agro AB. Alpcot Agro AB hette tidigare Alpcot Russian Land Fund AB.

Teckningsperiod:

21 december 2009 - 15 januari 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

235 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 december 2009

Värdering:

Pre-money 352,5 Mkr och post money 587,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3

Post:

Övrigt:

Aktieägare representerande cirka 37 % av utestående aktier i Alpcot Agro har ställt sig positiva till företrädesrättsemissionen och avser teckna sina respektive andelar i nyemissionen.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss