Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agrokultura AB

Agrokultura AB

Agrokultura AB
Birger Jarlsgatan 32 B
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.agrokultura.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Agrokultura AB hette tidigare Alpcot Agro AB. Alpcot Agro AB hette tidigare Alpcot Russian Land Fund AB.

Teckningsperiod:

28 juli 2014 - 7 augusti 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36,3 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Planen är att emissionen ska vara klar innan den extra bolagsstämman den 14 augusti 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss