Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agrokultura AB

Agrokultura AB

Agrokultura AB
Birger Jarlsgatan 32 B
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.agrokultura.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Agrokultura AB hette tidigare Alpcot Agro AB. Alpcot Agro AB hette tidigare Alpcot Russian Land Fund AB.

Teckningsperiod:

20 december 2011 - 21 december 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 M USD

Teckningskurs:

Book building

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till svenska och internationella investerare.

Post:

Övrigt:

Betalning för de nyemitterade aktierna kommer att erläggas kontant (ca 17 miljoner USD) och genom kvittning (ca 3 miljoner USD). Pareto Öhman (E. Öhman J:or Fondkommission AB) är finansiell rådgivare till Bolaget i Emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Öhman i Emissionen och Kilpatrick Townsend Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss