Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agrokultura AB

Agrokultura AB

Agrokultura AB
Birger Jarlsgatan 32 B
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.agrokultura.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Agrokultura AB hette tidigare Alpcot Agro AB. Alpcot Agro AB hette tidigare Alpcot Russian Land Fund AB.

Teckningsperiod:

30 mars 2011 - 15 april 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

322 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 mars 2011

Värdering:

Pre-money 322 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Ytterligare 29 Mkr kan tillkomma i nyemissionen om ägare av konvertibla skuldebrev konverterar till aktier och deltar i nyemissionen.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss