Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agellis Group AB

Agellis Group AB

Agellis Group AB
Magistratsvägen 10
22643 Lund

Hemsida:

www.agellis.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Agellis är ett snabbt växande innovativt företag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem för processkontroll till i första hand den globala metall- och gruvindustrin.

Teckningsperiod:

3 december 2009 - 17 december 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,9 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

17 december 2009

Avstämningsdag:

30 november 2009

Värdering:

Pre-money 11,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer att pågå mellan den 3 och 14 december. Handel med BTA påbörjas den 3 december och pågår till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss