Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agellis Group AB

Agellis Group AB

Agellis Group AB
Magistratsvägen 10
22643 Lund

Hemsida:

www.agellis.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Agellis är ett snabbt växande innovativt företag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem för processkontroll till i första hand den globala metall- och gruvindustrin.

Teckningsperiod:

10 oktober 2007 - 26 oktober 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

500 aktier.

Övrigt:

Noteras på First North den 23 november 2007.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss