Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agellis Group AB

Agellis Group AB

Agellis Group AB
Magistratsvägen 10
22643 Lund

Hemsida:

www.agellis.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Agellis är ett snabbt växande innovativt företag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem för processkontroll till i första hand den globala metall- och gruvindustrin.

Teckningsperiod:

23 mars 2009 - 6 april 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,6 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 mars 2009

Värdering:

Pre-money 3,3 Mkr och post money 9,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 23 mars till och med den 1 april 2009.

Uppdaterat: 2009-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss