Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Africa Resources AB

Africa Resources AB

Africa Resources AB
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm

Hemsida:

africaresources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Africa Resources fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Africa Resources AB hette tidigare Gripen Oil & Gas AB. Gripen Oil & Gas AB hette tidigare Gotland Oil AB. Gotland Oil AB hette tidigare Norplat Resources AB.

Teckningsperiod:

11 november 2013 - 25 november 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,3 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 november 2013

Värdering:

91,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Sex (6) befintliga aktier i Gripen ger rätt att teckna en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom garantiåtagande av Ulrik Jansson genom bolag.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Gripen Oil & Gas till kurs 2,00 kr. Teckningsperiod för optionen är 1 maj till den 2 juni 2014.

Vid stort intresse kan bolaget använda en övertilldelningsoption och öka emissionen med 10 miljoner aktier, dvs 10 Mkr.

Uppdaterat: 2013-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss