Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aerowash AB

Aerowash AB

Aerowash AB
Katarinavägen 20
116 45 Stockholm

Hemsida:

aerowash.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aerowash erbjuder semi-automatiska tvättrobotar för tvätt av flygplan. Aerowash AB hette tidigare B18 Invest III AB.

Teckningsperiod:

10 november 2017 - 24 november 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

16,20 kr per unit / 5,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 november 2017

Värdering:

12 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En befintliga aktie ger en uniträtt. Det krävs sex uniträtter för att teckna en unit.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerhetsställd med ca 2,5 MSEK (ca 42 %) via teckningsåtaganden från större aktieägare.

En unit består av tre aktier och en teckningsoption.

Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med den 4 juni 2018 till och med den 15 juni 2018 teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 1 juni 2018, dock högst 8,10 SEK och lägst aktiens kvotvärde.

Uppdaterat: 2017-11-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss