Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aerocrine AB

Aerocrine AB

Aerocrine AB
Sundbybergsvägen 9
171 73 Solna

Hemsida:

www.aerocrine.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aerocrine är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna.

Teckningsperiod:

14 januari 2015 - 28 januari 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

445 Mkr

Teckningskurs:

0,82 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 januari 2015

Värdering:

127,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 7:2. För varje befintlig aktie erhålls sju (7) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2015-01-12

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss