Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aerocrine AB

Aerocrine AB

Aerocrine AB
Sundbybergsvägen 9
171 73 Solna

Hemsida:

www.aerocrine.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aerocrine är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna.

Teckningsperiod:

30 april 2013 - 30 april 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

95 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Book building-förfarande. OrbiMed och ett antal institutionella investerare deltog.

Post:

Övrigt:

Utöver denna nyemission så har Aerocrine säkerställt finansiering via lån. Aerocrine har ingått avtal om ett säkerställt lån på 35 miljoner USD (ca 229 miljoner SEK) med OrbiMed och Novo.

ABG Sundal Collier har varit sole lead manager och bookrunner i nyemissionen.Mannheimer Swartling och Reed Smith har varit Aerocrines legala rådgivare i samband med finansieringen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss