Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aerocrine AB

Aerocrine AB

Aerocrine AB
Sundbybergsvägen 9
171 73 Solna

Hemsida:

www.aerocrine.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aerocrine är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna.

Teckningsperiod:

20 april 2012 - 11 maj 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

259,2 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 april 2012

Värdering:

Pre-money 1,04 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter berättigar att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen kan komma att bli något större, om utestående optioner utnyttjas.

Uppdaterat: 2012-04-18

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss