Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Adverty AB

Adverty AB

Adverty AB
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm

Hemsida:

www.adverty.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Adverty utvecklar och erbjuder en annonsplattform för annonsering i VR, AR och 3d-mobilspel.

Teckningsperiod:

2 december 2019 - 16 december 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

48,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2019

Värdering:

121 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt tecknings- och garantiåtaganden från ett investerarkonsortium, om sammanlagt 37,5 MSEK, motsvarande cirka 77,3 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-11-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss