Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advenica AB

Advenica AB

Advenica AB
Stora Råby Byaväg 88
224 78 Lund

Hemsida:

www.advenica.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Advenica är en leverantör av it-säkerhet. Företaget utvecklar säkerhetsprodukter och lösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom försvaret, polisen, multinationella företag och banker.

Teckningsperiod:

10 juni 2021 - 10 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

26,3 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

248,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till den befintliga aktieägaren Fredrik Rapp.

Post:

Övrigt:

"Advenica befinner sig i ett intressant läge där vi upplever ett ökande intresse för våra produkter inom såväl kritisk infrastruktur som försvarsrelaterade tillämpningar. Eftersom krypterings- och säkerhetslösningar är kritiska för våra kunder blir upphandlingsprocesserna ofta långa. Den rådande situationen med covid-19 har gjort att det har varit svårt att ha fysiska möten med kunderna, vilket är centralt när det gäller säkerhetslösningar med högsta skyddsklass. Vi ser nu att marknaden börjar normaliseras och kapitalet från Nyemissionen stärker vår finansiella ställning och gör att vi är väl positionerade att tillvarata ett uppdämt behov av krypterings- och säkerhetslösningar. Nyemissionen innebär att Fredrik Rapps engagemang som ägare i Bolaget ökar, vilket jag ser som en viktig validering av vår verksamhet. Fredrik Rapp har stor erfarenhet som investerare och företagsbyggare inom IT-säkerhetsområdet", säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss