Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advanced Stabilized Technologies Group AB

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Advanced Stabilized Technologies Group AB
Dalvägen 16
169 56 Solna

Hemsida:

www.astg.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Advanced Stabilized Technologies Group är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem.

Teckningsperiod:

29 november 2019 - 13 december 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

37,65 Mkr

Teckningskurs:

2,94 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2019

Värdering:

37,65 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Emissionen täcks av emissionsgarantier uppgående till 70 procent av högsta emissionslikvid, samt av teckningsförbindelse om 400 000 kr, lämnad av bolagets verkställande direktör Carsten Drachmann. Ytterligare teckningsförbindelser kommer att ingås, vilket då kommer att meddelas separat.

Uppdaterat: 2019-12-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss