Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Adtraction Group AB

Adtraction Group AB

Adtraction Group AB
Biblioteksgatan 29
114 35 Stockholm

Hemsida:

adtraction.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Adtraction är en plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare.

Teckningsperiod:

18 januari 2023 - 18 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

70 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljarna av Adservice A/S.

Post:

Övrigt:

Adtraction har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget Adservice A/S. Aktierna i Adservice förvärvas för en köpeskilling om cirka 171 miljoner DKK (cirka 260 miljoner SEK) på kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen kommer att betalas genom dels en kontantdel om 120 miljoner DKK (cirka 182 miljoner SEK), dels en kvittningsemission om 2 000 000 aktier i Bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss