Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AdderaCare AB

AdderaCare AB

AdderaCare AB
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

Hemsida:

www.adderacare.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Addera Care är en koncern inom hjälpmedelssektorn.

Teckningsperiod:

12 juli 2019 - 12 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,9 Mkr

Teckningskurs:

5,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

98,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Inwestling AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss