Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AdderaCare AB

AdderaCare AB

AdderaCare AB
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

Hemsida:

www.adderacare.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Addera Care är en koncern inom hjälpmedelssektorn.

Teckningsperiod:

31 maj 2019 - 31 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,75 Mkr

Teckningskurs:

7,7071 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till B.A.S Beheer B.V, Giabani Beheer B.V, Johannes Antonius Maria Gortmaker samt Rogier Halink.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss