Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AdderaCare AB

AdderaCare AB

AdderaCare AB
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

Hemsida:

www.adderacare.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Addera Care är en koncern inom hjälpmedelssektorn.

Teckningsperiod:

29 mars 2018 - 17 april 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,2 Mkr

Teckningskurs:

8,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 mars 2018

Värdering:

129,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Åtta teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Totalt 5 MSEK av teckningsförbindelserna är avsedda att kvittas mot aktier i den planerade företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2018-04-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss