Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AdderaCare AB

AdderaCare AB

AdderaCare AB
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

Hemsida:

www.adderacare.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Addera Care är en koncern inom hjälpmedelssektorn.

Teckningsperiod:

31 maj 2017 - 31 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

14,36 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till säljarna av Erimed-gruppen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss