Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acuvi AB

Acuvi AB

Acuvi AB
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala

Hemsida:

/acuvi.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acuvi utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Acuvi AB hette tidigare PiezoMotor Uppsala AB.

Teckningsperiod:

19 januari 2023 - 20 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11 Mkr

Teckningskurs:

17,97 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

449,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Corpura Fondkommission.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 19 januari 2023 inledde Acuvi en riktad emission på 11 Mkr.

Syftet med nyemissionen är att möjliggöra kontant betalning av tilläggsköpeskilling om 1 MUSD i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalet avseende TPA Motion LLC.

Uppdatering: Acuvi fick in 11 Mkr till 17,97 kr per aktie.

Uppdaterat: 2023-01-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss