Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AcuCort AB

AcuCort AB

AcuCort AB
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg

Hemsida:

www.acucort.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AcuCort har utvecklat Dexa Oral Dissolvable Film (ODF) som är baserad på en välkänd glukokortikoid, men i en ny innovativ och användarvänlig administrationsform.

Teckningsperiod:

9 augusti 2016 - 30 augusti 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr + 1 Mkr

Teckningskurs:

600 kr

Likviddag:

9 september 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

22,64 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesemission, till vilken även nya investerare bjöds in.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kunde företrädesemissionen på 6 Mkr utökas med 1 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss