Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acticut International AB

Acticut International AB

Acticut International AB
Gjuterivägen 6
31132 Falkenberg

Hemsida:

www.acticutinternational.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Acticut erbjuder totallösningar för mer effektiv skärande bearbetning. ROBOX ger användaren produktionskvalitetssystem, övervakning och system för analys av ljud och vibrationer utan att man behöver vara expert. VibraTools är ett expertsystem för bland annat ljud, vibrationer, mätteknik, utmattningsanalys, strukturdynamik och olinjär analys.

Teckningsperiod:

5 mars 2009 - 24 augusti 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Tre dagar efter utsänd avräk.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 63,6 Mkr och 74,1 Mkr post money om emissionen fulltecknas i mars 2009.

Villkor:

Ingen företrädesrätt, öppen för alla.

Post:

4200 aktier, dvs 10.500 kr.

Övrigt:

Acticut kommer att noteras när noteringsklimatet är positivt.

Uppdatering: Nyemissionen förlängs till den 24 augusti 2009.

Uppdaterat: 2009-09-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss