Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acrinova AB

Acrinova AB

Acrinova AB
Box 5141
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.acrinova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova AB hette tidigare New Equity Venture Fastigheter AB.

Teckningsperiod:

11 mars 2020 - 3 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

49,49 Mkr

Teckningskurs:

22,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

447,7 Mkr pre-money

Villkor:

Nyemissionen riktar sig till investerare där varje enskild investerare åtar sig att investera för ett belopp motsvarande minst 100 000 EUR.

Post:

4 888 aktier, minimum 48 880 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Acrinova har meddelat att styrelsen, med anledning av rådande marknadsförhållanden, har beslutat att avbryta bolagets pågående riktade nyemission. Beslutet uppges påverka Acrinovas expansionsstrategi på kort sikt men inte bolagets kommunicerade målsättningar.

VD Ulf Wallén kommenterar:

”Med rådande turbulens på marknaden väljer vi att avbryta vår riktade nyemission. Nyemissionen skulle genomföras för att accelerera vår tillväxt ytterligare genom förvärv av fastigheter och bolag. Beslutet påverkar vår expansiva tillväxt på kort sikt men inte våra kommunicerade målsättningar. Vi utvärderar marknadsklimatet kontinuerligt och just nu är det en självklarhet att göra allt vi kan för att agera både ansvarsfullt och för verksamhetens bästa. Acrinova har en stabil finansieringsbas och en diversifierad affärsmodell, vilket skapar affärsmöjligheter även i rådande marknadsförhållanden.”

Uppdaterat: 2020-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss