Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acrinova AB

Acrinova AB

Acrinova AB
Box 5141
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.acrinova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova AB hette tidigare New Equity Venture Fastigheter AB.

Teckningsperiod:

10 januari 2020 - 23 januari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

26,3 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

29 januari 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till dem som inte var aktieägare i Bolaget per den 9 januari 2020, kunder till Avanza Bank AB samt till strategiska investerare.

Post:

10 aktier, minimum 400 aktier.

Övrigt:

Teckningskursen för aktierna i erbjudandet ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under teckningsperioden som löper från och med den 10 januari till och med 23 januari 2020 med en rabatt om tio (10) procent. Genom Erbjudandet kan Bolaget tillföras maximalt 2,5 MEUR (cirka 26,3 MSEK) före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet omfattar högst 1 500 000 nyemitterade aktier

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss