Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acrinova AB

Acrinova AB

Acrinova AB
Box 5141
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.acrinova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova AB hette tidigare New Equity Venture Fastigheter AB.

Teckningsperiod:

20 december 2019 - 20 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till JAH Fastighets AB, som delbetalning för köp av en fastighet.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss