Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acrinova AB

Acrinova AB

Acrinova AB
Box 5141
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.acrinova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova AB hette tidigare New Equity Venture Fastigheter AB.

Teckningsperiod:

3 juli 2019 - 3 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,5 Mkr

Teckningskurs:

23,33 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Malmöhus Invest AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss