Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acrinova AB

Acrinova AB
Box 5141
102 43 Stockholm

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acrinova är ett fastighetsbolag via dotterbolaget Vissol AB. Acrinova AB hette tidigare New Equity Venture Fastigheter AB.

Teckningsperiod:

3 juli 2019 - 3 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,5 Mkr

Teckningskurs:

23,33 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Malmöhus Invest AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss