Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AcouSort AB

AcouSort AB

AcouSort AB
BMC D10
221 84 Lund

Hemsida:

www.acousort.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AcouSort har tagit fram en mikrochipteknik för analys och sortering av celler. Något man vill använda för att till exempel sortera tumörceller från friska celler med ett vanligt blodprov.

Teckningsperiod:

22 november 2016 - 6 december 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

30,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 900 aktier.

Övrigt:

Acousort noteras på Aktitorget den 9 januari 2017.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4,5 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2016-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss