Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acosense AB

Acosense AB

Acosense AB
Gruvgatan 35 A
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

www.acosense.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Acosense utvecklar och erbjuder en akustisk chemometer. Tekniken kan ge realtidsanalys av kemiska och biologiska processer genom att analysera ljudvågor som överförs genom vätskorna.

Teckningsperiod:

31 januari 2017 - 21 februari 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,04 Mkr

Teckningskurs:

8,60 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

24,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Acosense noteras på Aktietorget den 20 mars 2017.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss