Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A-Com AB

A-Com AB

A-Com AB
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.a-com.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

A-Com är verksamt inom marknadsföring och CRM.

Teckningsperiod:

9 juni 2014 - 23 juni 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

16 Mkr

Teckningskurs:

0,01 kr

Likviddag:

Tre dagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

4 juni 2014

Värdering:

5,33 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss