Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB
Skinnarviksringen 16
117 27 Stockholm

Hemsida:

www.acceleratorab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Accelerator Nordic är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science.

Teckningsperiod:

1 december 2009 - 15 december 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

1,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2009

Värdering:

Pre-money 125,4 Mkr och post money 150,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. 1 innehavd aktie ger 1 teckningsrätt, oavsett aktieslag. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss