Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB
Skinnarviksringen 16
117 27 Stockholm

Hemsida:

www.acceleratorab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Accelerator Nordic är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science.

Teckningsperiod:

27 november 2008 - 11 december 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

8,83 kr per unit.

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2008

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt, 1 unit per 20 befintliga aktier. Varje Unit består av fem (5) nya B-aktier, två (2) förlagslån om vardera nominellt 1,29 SEK samt två (2) köpoptioner att förvärva aktier i Accelerators delägda dotterbolag SyntheticMR AB.

Post:

Övrigt:

En köpoption medför rätt, men inte skyldighet, att för varje köpoption köpa en (1) ny aktie i SyntheticMR för en lösenkurs om 1,29 kronor per aktie.

Uppdaterat: 2008-11-18

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss