Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB
Skinnarviksringen 16
117 27 Stockholm

Hemsida:

www.acceleratorab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Accelerator Nordic är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science.

Teckningsperiod:

7 juli 2014 - 21 juli 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,5 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 juni 2014

Värdering:

11 Mkr pre-money och 16,5 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie i Accelerator erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är till fullo garanterad utan ersättning av Nortal Investments AB som ägs av Staffan Persson, huvudägare och styrelseordförande i Accelerator.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss