Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB
Skinnarviksringen 16
117 27 Stockholm

Hemsida:

www.acceleratorab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Accelerator Nordic är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science.

Teckningsperiod:

17 maj 2013 - 31 maj 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

14,6 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 maj 2013

Värdering:

Pre-money 94,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:13. För varje befintlig B-aktie i Accelerator erhålls två teckningsrätter. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid 13 teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen garanteras utan ersättning av Staffan Persson, via Nortal Investments AB, största aktieägare i Accelerator.

OBS, datumen är en uppskattning.

Uppdatering: Nu har faktiska datum lagts till.

Uppdaterat: 2013-05-08

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss