Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB

Accelerator Nordic AB
Skinnarviksringen 16
117 27 Stockholm

Hemsida:

www.acceleratorab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Accelerator Nordic är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science.

Teckningsperiod:

19 november 2010 - 3 december 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

53 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 november 2010

Värdering:

Pre-money 318 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad. Staffan Persson och Peter Lindell, som via sina respektive bolag Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V. är de två största aktieägarna i Accelerator med sammanlagt 45,2 procent av kapitalet, har ingått förbindelse att teckna sin del i nyemissionen. Härutöver garanterar Staffan Persson och Peter Lindell via sina respektive bolag Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V. resterande del av emissionen mot en ersättning om 3,4 procent av beloppet. Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Accelerator i samband med nyemissionen.

Uppdaterat: 2010-11-23

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss