Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acando AB

Acando AB

Acando AB
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm

Hemsida:

www.acando.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acando är en it-konsult.

Teckningsperiod:

4 september 2017 - 4 september 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

27,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss