Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AcadeMedia AB

AcadeMedia AB

AcadeMedia AB
Gustavslundsvägen 151 C
167 15 Bromma

Hemsida:

www.academedia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

AcadeMedia är sveriges största privata utbildningsanordnare. Företagets verksamheter är indelade i tre segment, för- och grundskolesegmentet, gymnasiesegmentet och vuxenutbildningssegmentet.

Teckningsperiod:

3 juni 2016 - 13 juni 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

350 Mkr (+ befintliga aktier)

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3 414 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till institutioner samt allmänheten i Sverige.

Post:

50 aktier, dock lägst 100 aktier.

Övrigt:

Den 15 juni 2016 noteras AcadeMedia på Nasdaq Stockholm.

Observera att datumen för teckningstid vi inledningsvis anger bara är en uppskattning, de exakta datumen presenterades inte i pressmeddelandet i slutet av maj 2016..

Prospekt kommer att presenteras den 2 juni 2016.

Uppdatering: Teckningstid för allmänheten är 3-13 juni 2016.

Uppdaterat: 2016-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss