Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Absolent Group AB

Absolent Group AB

Absolent Group AB
Kartåsgatan 1
531 40 Lidköping

Hemsida:

www.absolent.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Absolent utvecklar och tillverkar filterutrustning för rening av förorenad industriluft, så kallad processluft, som innehåller oljedimma, oljerök eller stoft.

Teckningsperiod:

15 september 2014 - 26 september 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23 Mkr + 27 Mkr i befintliga aktier

Teckningskurs:

62 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 augusti 2014

Värdering:

647,9 Mkr pre-money och 670,9 Mkr post money.

Villkor:

Erbjudandet riktas endast till aktieägare i MSAB, Melker Schörling AB.

Post:

Övrigt:

Absolent börjar handlas på First North den 16 oktober 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss