Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abelco Investment Group AB

Abelco Investment Group AB

Abelco Investment Group AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.abelco.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Abelco är ett investmentbolag som investerar i bolag som befinner sig i, under eller efter genomförd företagsrekonstruktion. Abelco har även möjligheten att investera i sk. Pre-IPO, där investeringsobjekten står inför en kommande notering. Abelco Investment Group AB hette tidigare Abelco AB.

Teckningsperiod:

9 maj 2019 - 9 maj 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

6,75 kr per unit / 0,0675 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till 8 fordringsägare. En unit innehåller 100 aktier i Abelco samt 54 teckningsoptioner, serie TO2.

Post:

Övrigt:

Teckningskurs: Varje TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Abelco till kursen 0,09 kronor, från det att teckningsoptionen registrerats av Bolagsverket till och med 30 juni 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss