Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abelco Investment Group AB

Abelco Investment Group AB

Abelco Investment Group AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.abelco.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Abelco är ett investmentbolag som investerar i bolag som befinner sig i, under eller efter genomförd företagsrekonstruktion. Abelco har även möjligheten att investera i sk. Pre-IPO, där investeringsobjekten står inför en kommande notering. Abelco Investment Group AB hette tidigare Abelco AB.

Teckningsperiod:

3 juli 2018 - 3 juli 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

16,1 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit / 0,10 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad kvittningsemission. Tecknare i emissionen av units är 14 st fordringsägare, varav Abelcos VD, Henrik Sundewall, kvittar fordringar i form tidigare ej utbetald VD-ersättningomfattande 900 000 kronor genom eget bolag. Abelcos styrelseledamot Carl-Åke Olsten kvittar fordringar bestående av tidigare inlåning omfattande 1 207 500 kronor.

Post:

Övrigt:

En unit innehåller 100 aktier i Abelco samt 75 teckningsoptioner, serie TO1.

Varje TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Abelco till kursen 0,12 kronor. Löptiden är från det att teckningsoptionen registrerats av Bolagsverket till och med 30 juni 2020.

Alla befintliga aktieägare får i samband med detta vederlagsfria teckningsoptioner.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss