Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abelco Investment Group AB

Abelco Investment Group AB

Abelco Investment Group AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.abelco.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Abelco är ett investmentbolag som investerar i bolag som befinner sig i, under eller efter genomförd företagsrekonstruktion. Abelco har även möjligheten att investera i sk. Pre-IPO, där investeringsobjekten står inför en kommande notering. Abelco Investment Group AB hette tidigare Abelco AB.

Teckningsperiod:

1 december 2017 - 15 december 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

12,2 Mkr

Teckningskurs:

0,19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 november 2017

Värdering:

48,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Abelco har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100% av företrädesemissionen via Gremio Fastigheter AB, tillika stor aktieägare i Abelco.

Uppdaterat: 2017-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss