Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A Uni-light LED AB

A Uni-light LED AB

A Uni-light LED AB
Auravägen 39
182 68 Djursholm

Hemsida:

www.uni-lightled.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Unilight erbjuder LED-lampor och har ett antal lösningar som ger lamporna en rad fördelar.

Teckningsperiod:

15 september 2017 - 3 oktober 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

1,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 september 2017

Värdering:

6,88 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. Aktieägare erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Varje tvåtal (2) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-09-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss